Thứ hai, 27/09/2021 21:00 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Khai thác và phát triển nguồn gen lúa đặc sản Huyết Rồng tại vùng Bắc Trung Bộ, mã số: NVQG2017/04

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Tên nhiệm vụ: Khai thác và phát triển nguồn gen lúa đặc sản Huyết Rồng tại vùng Bắc Trung Bộ, mã số: NVQG2017/04

Thuộc: Chương trình  (tên, mã số chương trình): Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu chung:

- Phục tráng được giống lúa đặc sản Huyết Rồng;

- Xây dựng quy trình canh tác cho giống lúa được phục tráng.

- Xây dựng mô hình sản xuất lúa hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao tại vùng Bắc Trung Bộ

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng bản mô tả chi tiết tính trạng đặc trưng, đặc tính của giống lúa Huyết Rồng

- 01 giống lúa Huyết Rồng được phục tráng;

- Xây dựng 01 quy trình canh tác giống lúa Huyết Rồng

- Sản xuất được 300 kg hạt siêu nguyên chủng giống lúa Huyết rồng;

- Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóaquy mô tối thiểu 50 ha, hiệu quả kinh tế tăng tối thiểu 15% so với giống chưa được phục tráng (Chọn địa điểm triển khai thực hiện tại Nghệ An và Quảng Trị vì hai tỉnh này có điều kiện sinh thái đặc trưng đại diện cho vùng Bắc Trung Bộ).

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Tạ Hồng Lĩnh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

5. Tổng kinh phí thực hiện: 2.400 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.250 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 150 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 01/07/2017      Kết thúc: 30/8/2021

Thời gian thực hiện:từ tháng 07/2017 đến hết tháng 6/2021 (Quyết định gia hạn đề tài số1278/QĐ-BKHCN ngày 20/5/2021)

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
 

SốTT

Họ và tên

Chức danh

khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Tạ Hồng Lĩnh

(Chủ nhiệm đề tài)

Tiến sĩ

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

2

Phạm Văn Tính

(Thư ký đề tài)

Tiến sĩ

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

3

Nguyễn Anh Dũng

Thạc sĩ

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

4

Nguyễn Phi Long

Thạc sĩ

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

5

Lê Thu Hằng

Thạc sĩ

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

6

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Thạc sĩ

Viện Di truyền Nông nghiệp

7

Trịnh Đức Toàn

Thạc sĩ

Viện KHKTNN Bắc Trung Bộ

8

Võ Thị Nhung

Thạc sĩ

Trung tâm Giống Cây trồng Nghệ An

9

Hoàng Quang Dưỡng

Kỹ sư

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Triệu Phong - Quảng Trị

10

Bùi Thị Oanh

Kỹ sư

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Đàn - Nghệ An

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: NVQG2017/04 (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: NVQG2017/04 (.doc)

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 274

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)