Thứ hai, 27/09/2021 20:51 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu sản xuất vắc-xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu, Dịch tả lợn

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu sản xuất vắc-xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu, Dịch tả lợn

Thuộc dự án KH&CN: Nghiên cứu và sản xuất vắc-xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu, Dịch tả lợn, mã số SPQG.05b.06

Chương trình: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Hoàn thiện quy trình sản xuất, bảo quản và sử dụng vắc-xin tứ giá.

- Sản xuất thành công 100.000 liều, ổn định qua 3 lần lặp lại, vắc-xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu, Dịch tả lợn đạt tiêu chuẩn thuần khiết (100%), an toàn (100%), hiệu lực tương đương với các vắc-xin đơn giá cho mỗi bệnh, đạt chất lượng kiểm nghiệm cấp quốc gia, được cấp phép lưu hành sản phẩm vắc-xin tứ giá.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Đức Tân

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phân viện Thú y miền Trung

5. Tổng kinh phí thực hiện:  11.110,000  triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:  9.910,000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:  1.200,000   triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu:  Tháng 10/2018 

Kết thúc: Tháng 12/2020

Thời gian thực hiện được gia hạn theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Tháng 6/2021 tại Quyết định số 3684/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh                 khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Đức Tân

Chủ nhiệm đề tài

Phân viện Thú y miền Trung

2

ThS. Nguyễn Thị Thắm

Thư ký đề tài

Phân viện Thú y miền Trung

3

TS. Đặng Thanh Hiền

Thành viên chính

Phân viện Thú y miền Trung

4

TS. Đỗ Văn Khiên

Thành viên chính

Phân viện Thú y miền Trung

5

ThS. Đào Duy Hưng

Thành viên chính

Phân viện Thú y miền Trung

6

CN. Phạm Khánh Nam

Thành viên chính

Phân viện Thú y miền Trung

7

CN. Phan Tấn Trầm

Thành viên chính

Phân viện Thú y miền Trung

8

CN. Lê Hồng Quí

Thành viên chính

Phân viện Thú y miền Trung

9

CN.Vũ Thái Thân

Thành viên chính

Phân viện Thú y miền Trung

10

Ths. Trần Văn Trung

Thành viên chính

Phân viện Thú y miền Trung

11

TS. Lê Lập

Thành viên chính

Phân viện Thú y miền Trung

12

ThS. Phạm Xuân Tý

Thành viên chính

Phân viện Thú y miền Trung

13

BSTY. Phạm Thị Bích Liên

Thành viên chính

Phân viện Thú y miền Trung

14

BSTY. Tăng Mạnh Nhật

Thành viên chính

Phân viện Thú y miền Trung

15

BSTY. Hồ Thị Thanh Phúc

Thành viên chính

Phân viện Thú y miền Trung

16

CN. Ngô Đình Hùng

Thành viên chính

Phân viện Thú y miền Trung

17

TS. Nguyễn Văn Thoại

Thành viên chính

Phân viện Thú y miền Trung


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: Tháng 10-11/2021.

Địa điểm:  Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ (Chi tiết tại file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 217

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)