Thứ tư, 01/09/2021 18:35 GMT+7

Báo cáo “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam”

Bộ Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng thế giới đã có sáng kiến xây dựng Báo cáo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2035 nhằm đưa ra tầm nhìn về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, một trụ cột chính trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới. Báo cáo này được kỳ vọng là kết quả đầu vào cho việc hoạch định chiến lược phát triển KT-XH và Chiến lược Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030.

Trong quá trình xây dựng báo cáo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Ngân hàng thế giới thu thập dữ liệu, lấy ý kiến của nhiều Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, chuyên gia có liên quan. Nhiều nội dung trong “Báo cáo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam” do Ngân hàng thế giới xây dựng theo đặt hàng của Bộ KH&CN đã được đưa vào Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 và đưa vào Dự thảo Chiến lược phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Tải báo cáo tóm tắt (tiếng Việt): https://bit.ly/STIReport_VN

Tải báo cáo tóm tắt (tiếng Anh): https://bit.ly/STIReport_Brief_EN

Tải báo cáo đầy đủ (tiếng Anh): https://bit.ly/STIReport_EN

Lễ ra mắt chính thức của báo cáo này sẽ do Bộ Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Thế giới phối hợp tổ chức dự kiến vào tháng 9. Hãy đón xem!

Báo cáo do Australian Embassy, Vietnam tài trợ (#ABP2).

 

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 6920

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)