Thứ hai, 23/08/2021 09:00 GMT+7

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia trực thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Theo Thông báo số 70/TB-TTKN ngày 23/8/2021, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia trực thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức, chi tiết xin mời xem tại tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:

- Thông báo số 70/TB-TTKN ngày 23/8/2021

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Lượt xem: 1534

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)