Thứ hai, 16/08/2021 11:53 GMT+7

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Nghị định điều chỉnh, bổ sung các quy định về việc sắp xếp lại, xử lý các loại tài sản công gồm: Đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng. Nghị định quy định rõ nhóm nhà, đất nào phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý, nhóm nhà, đất nào không phải thực hiện do đã được điều chỉnh. Về đối tượng, quy định rõ hơn đối với các doanh nghiệp (DN) cấp I, cấp II, cấp III đều phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất. Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp mạnh hơn thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất cho bộ, cơ quan trung ương phê duyệt phương án đối với nhà, đất do DN cấp II, cấp III thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương.

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 4259

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)