Thứ tư, 28/07/2021 15:08 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu điều chế thuốc phóng xạ 18F-Sodium fluoride và 32P-Chromic phosphate”. Mã số: KC.10.37/16-20

Tổng kinh phí: 7.990 triệu đồng

+ Trong đó kinh phí từ NSKH: 7.990 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

Thời gian thực hiện: 24 tháng từ 10/2018 đến 09/2020. Gia hạn lần 1: Hết tháng 03/2021. Gia hạn lần 2: Hết tháng 05/2021

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Chủ nhiệm đề tài/dự án: Họ và tên: PGS.TS. Lê Ngọc Hà

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ

TT

Họ và tên 

Chức danh khoa học

Cơ quan công tác

1

Lê Ngọc Hà

Nghiên cứu viên

Bệnh viện TWQĐ108

2

Nguyễn Khắc Thất

Thư ký đề tài

Bệnh viện TWQĐ108

3

Vũ Thanh Quang

Thành viên chính

Bệnh viện TWQĐ108

4

Nguyễn Văn Dinh

Thành viên chính

Bệnh viện TWQĐ108

5

Nguyễn Thị Kim Dung

Thành viên chính

Bệnh viện TWQĐ108

6

Trần Văn Diện

Thành viên chính

Bệnh viện TWQĐ108

7

Dương văn Đông

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt

8

Nguyễn Thị Thu

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt

9

Nguyễn Thanh Bình

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt

10

Bùi Văn Cường

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 08/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hhuwng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.10.37/16-20

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.10.37/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 338

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)