Thứ ba, 27/07/2021 13:29 GMT+7

Phần mềm họp, điều hành trực tuyến của Bộ Khoa học và Công nghệ

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch bệnh covid-19. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Trung tâm Công nghệ thông tin tiếp tục triển khai và cung cấp miễn phí phần mềm họp, điều hành trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Cisco Webex; đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có nhu cầu (Tài liệu Hướng dẫn sử dụng kèm theo công văn này).

Trung tâm Công nghệ thông tin xin thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ: ông Đặng Huỳnh Kim, điện thoại: 0965215986 hoặc ông Vũ Xuân Phương, điện thoại: 0968862986.

Trân trọng./.

Tệp đính kèm: Công văn số 202/TTCNTT-KTHT

 

Nguồn: Trung tâm Công nghệ thông tin

Lượt xem: 373

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)