Thứ hai, 26/07/2021 15:41 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng sinh học phân tử, hóa sinh và kỹ thuật nội soi trong sàng lọc, chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày sớm”, mã số KC.10.29/16-20.

Tổng kinh phí: 7.960 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    7.960 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                                     0 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2018 đến tháng 11/2020;

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: 31/07/2021

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện Bạch mai

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Trường Khanh

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học

Cơ quan công tác

1

TS.Vũ Trường Khanh

Chủ nhiệm đề tài

Bệnh viện Bạch Mai

2

Ths.Đào Trần Tiến

Thư ký đề tài

Bệnh viện Bạch Mai

3

TS.Nguyễn Công Long

Thành viên chính

Bệnh viện Bạch Mai

4

PGS.TS.Trần Vân Khánh

Thành viên chính

Đại học Y Hà Nội

5

TS.Bùi Tuấn Anh

Thành viên chính

Bệnh viện Bạch Mai

6

Ths.Phạm Văn Tuyến

Thành viên chính

Bệnh viện Bạch Mai

7

Ths.Nguyễn Thế Phương

Thành viên chính

Đại học Y Hà Nội

8

Ths.Nguyễn Hoài Nam

Thành viên chính

Bệnh viện Bạch Mai

9

Ths.Bùi Quang Thạch

Thành viên chính

Bệnh viện Bạch Mai

10

TS.Trần Huy Thịnh

Thành viên chính

Đại học Y Hà Nội

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng/năm   /2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số KC.10.29/16-20

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số KC.10.29/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 392

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)