Thứ hai, 05/07/2021 14:40 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “ Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất bộ kit định lượng kháng nguyên CA 15-3, CA 125 và HCG-β phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư vú, buồng trứng và tinh hoàn”, mã số KC.10.DA06/16-20

Tổng kinh phí: 18.000 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    5.230 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                               12.770 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2019 đến tháng 05/2021;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu hệ gen;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thị Trang;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học

Cơ quan công tác

1

ThS. Đỗ Thị Trang

Chủ nhiệm đề tài

Viện Nghiên cứu hệ gen

2

TS. Nguyễn Thị Xuân

Thư ký đề tài

Viện Nghiên cứu hệ gen

3

PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu hệ gen

4

ThS. Nguyễn Hoàng Giang

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu hệ gen

5

ThS. Nguyễn Văn Tụng

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu hệ gen

6

CN. Lê Thị Duyên

Thành viên chính

Công ty THHH Thiết bị B.D.E

7

CN. Ngô Thị Thảo

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu hệ gen

8

ThS. Bùi Kiều Trang

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu hệ gen

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 07/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số KC.10.DA06/16-20

Báo cáo tự đánh kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số KC.10.DA06/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 936

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)