Thứ hai, 05/07/2021 14:29 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử và kỹ thuật laser quang đông ở thai phụ mắc hội chứng truyền máu song thai và dải xơ buồng ối”. Mã số nhiệm vụ: KC.10.25/16-20

Tổng kinh phí thực hiện: 8.030,00 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách SNKH: 8.030,00 triệu đồng

- Kinh phí từ nguồn khác 0,0 triệu đồng

Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: tháng 06/2018- tháng 05/2021

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Duy Ánh.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Tổ chức công tác

1

Nguyễn Duy Ánh

PGS.TS

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

2

Nguyễn Thị Sim

TS.BS

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

3

Nguyễn Mạnh Trí

TS.BS

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

4

Nguyễn Cảnh Chương

ThS.BS

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

5

Nguyễn Đức Lam

TS.BS

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

6

Nguyễn Thị Thu Hà

TS.BS

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

7

Phan Thị Huyền Thương

Ths.BS.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

8

Đào Thanh Tâm

Cử nhân

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

9

Nguyễn Duy Bắc

PGS.TS

Học viện Quân y

10

Hoàng Văn Tổng

TS

Học viện Quân y

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 07/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số nhiệm vụ: KC.10.25/16-20

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số nhiệm vụ: KC.10.25/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1131

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)