Thứ tư, 30/06/2021 15:38 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “ Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí chẩn đoán theo y học cổ truyền và ứng dụng công nghệ tiên tiến bào chế bài thuốc y học cổ truyền điều trị suy thận mạn”, mã số KC.10.31/16-20

Tổng kinh phí: 8.030 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    8.030 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                                     0 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2018 đến tháng 5/2021;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Quân y;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đặng Trường Giang;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học

Cơ quan công tác

1

Đặng Trường Giang

NCV, Thạc sĩ

Học viện Quân y

2

Vũ Bình Dương

NCV cao cấp, PGS.TS

Học viện Quân y

3

Phạm Xuân Phong

NCV cao cấp, PGS.TS

Viện YHCT Quân đội

4

Trịnh Hoài Nam

NCV cao cấp, TS

Viện YHCT Quân đội

5

Trần Thị Tuyết Nhung

NCV, ThS

Viện YHCT Quân đội

6

Hồ Anh Sơn

NCV cao cấp, PGS.TS

Học viện Quân y

7

Phạm Văn Hiển

NCV, TS

Học viện Quân y

8

Hồ Bá Ngọc Minh

NCV, ThS

Học viện Quân y

9

Nguyễn Trọng Điệp

NCV, TS

Học viện Quân y

10

Nguyễn Văn Thư

NCV, TS

Học viện Quân y

11

Lại Duy Nhất

NCV, ThS

Viện YHCT Quân đội

12

Ngô Thị Tuyết Mai

NCV, BSCK cấp II

Học viện Quân y

13

Nguyễn Hoàng Hiệp

NCV, ThS

Học viện Quân y

14

Nguyễn Trung Hiếu

NCV, ThS

Học viện Quân y

15

Ngô Xuân Trình

NCV, ThS

Học viện Quân y

16

Lê Việt Thắng

NCV cao cấp, PGS.TS

Học viện Quân y

17

Nguyễn Trọng Đại

NCV, TS

Viện YHCT Quân đội

18

Bùi Thị Lệ Ninh

NCV, CKII

Viện YHCT Quân đội

19

Trịnh Thị Hạnh

NCV, ThS

Viện YHCT Quân đội

20

Đinh Quốc Hưng

NCV, ThS

Viện YHCT Quân đội

21

Hoàng Lan Hiệp

NCV, ThS

Viện YHCT Quân đội

22

Trần Thị Thu Hiền

NCV, BSCKI

Viện YHCT Quân đội

23

Hà Xuân Minh

NCV, ThS

Viện YHCT Quân đội

24

Nguyễn Khánh Linh

NCV, BSCKI

Viện YHCT Quân đội

25

Trần Quỳnh Hoa

NCV, BSCKI

Viện YHCT Quân đội

26

Nguyễn Xuân Huấn

NCV, ThS

Viện YHCT Quân đội

27

Phùng Văn Bằng

NCV, ThS

Viện YHCT Quân đội

28

Phạm Thị Thùy Minh

NCV, ThS

Viện YHCT Quân đội

29

Phạm Thị Hậu

NCV, BS

Viện YHCT Quân đội

30

Bành Thị Thu Quyên

NCV, BSCKII

Viện YHCT Quân đội

31

Nguyễn Trung Quân

NCV, ThS

Viện YHCT Quân đội

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 07/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số KC.10.31/16-20

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số KC.10.31/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1210

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)