Thứ sáu, 09/04/2021 12:25 GMT+7

Hội nghị triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Cơ sở khoa học xây dựng hồ sơ di sản địa chất và các di sản khác tại tỉnh Phú Yên”

Thực hiện Quyết định số 1876/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Bộ KH&CN đã giao cho Viện Nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp Nông thôn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá giá trị của các di sản địa chất và các di sản khác làm cơ sở khoa học hướng tới thành lập công viện địa chất toàn cầu UNESCO tỉnh Phú Yên", mã số ĐTĐL.CN.05/21.

Nhằm triển khai nhiệm vụ trên, ngày 09/4/2021 tại Phú Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phối hợp với Viện Nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo khởi đầu triển khai nhiệm vụ.Đại
diện Viện Nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp, Nông thôn phát biểu giới thiệu các đại biểu tham sự hội thảo
 

Tham dự Hội thảo có ông Trần Hữu Thế- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên; đại diện Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Văn phòng các Chương trình Trọng điểm cấp Nhà nước - Bộ KH&CN; Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Toàn và đại diện cơ quan chủ trì nhiệm vụ Viện Nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp Nông thôn; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng Sản, Trưởng Tiểu ban chuyên môn Công viên Địa chất toàn cầu; đại diện các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở KH&CN, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các huyện nằm trong vùng dự kiến thành lập công viên địa chất (huyện,....) của tỉnh Phú Yên và đông đảo các nhà khoa học tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Các mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ bao gồm:

(1) Xác định rõ và đánh giá được giá trị di sản địa chất và các di sản khác ở tỉnh Phú Yên;

(2) Xây dựng được luận cứ khoa học cho hồ sơ thành lập Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ở tỉnh Phú Yên.

Tại Hội thảo, Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Văn Toàn đã trình bày các nội dung tổng quan dự kiến triển khai nhiệm vụ, cách tiếp cận cũng như hướng nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng trong đề tài; nhấn mạnh các tiêu chí đánh giá giá trị di sản của UNESCO; các phương án tổ chức và phối hợp với các đơn vị của địa phương và giữa các cộng đồng liên quan tại địa phương; kế hoạch triển khai khảo sát tổng quan và các nội dung nghiên cứu tiếp theo trong năm 2021, 2022 và 2023. Tại hội thảo, các đại biểu cũng được giới thiệu về di sản địa chất và các di sản văn hoá, lịch sử trong vùng nghiên cứu. 

Hội thảo đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn cũng như các thách thức trong phát triển kinh tế xã hội và du lịch bền vững tại địa phương. Thông qua quá trình thực hiện và kết quả của nhiệm vụ, UBND tỉnh và các ban ngành địa phương hy vọng các kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học vừa định hướng bảo tồn các di sản địa chất và các di sản khác, vừa phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế du lịch bền vững của địa phương;.. Các đại biểu cũng mong muốn kết quả nghiên cứu sẽ phát huy hiệu quả và có tính khả thi cao, góp phần nâng cao nhận thức và đời sống của người dân tại vùng nghiên cứu; cung cấp cho tỉnh Phú Yên làm luận cứ khoa học xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu UNESCO tỉnh Phú Yên.Toàn cảnh Hội thảo

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1227

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)