Thứ hai, 15/03/2021 10:15 GMT+7

Phân lập, định danh và xác định các yếu tố nguy cơ lây nhiễm của đơn bào Giardia ở bò tại khu vực miền Trung Việt Nam

Nhóm nghiên cứu tại Phân viện thú y miền Trung do TS. Nguyễn Thị Sâm làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Phân lập, định danh và xác định các yếu tố nguy cơ lây nhiễm của đơn bào Giardia ở bò tại khu vực miền Trung Việt Nam” trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2018.


 

Mục tiêu của đề tài là hiểu biết tốt hơn về đặc điểm di truyền và dịch tễ học của Giardia ký sinh ở bò và chó nuôi ở khu vực miền Trung, qua đó đánh giá được khả năng truyền lây từ động vật sang người của các chủng phân lập được từ vùng nghiên cứu.

Đề tài đã thu được những kết quả sau:

- Đã điều tra tình nhiễm đơn bào Giardia ký sinh trên vật nuôi ở 3 tỉnh miền Trung Việt Nam. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm trên bò là 13,8% trong khi tỷ lệ nhiễm trên chó là 8,6%.

- Đã tiến hành chiết tách DNA, chạy PCR và giải trình tự các chủng Giardia với các gen β-giardin (bg) và triosephosphate isomerase (tpi). Đã định danh các chủng Giardia thu được: các chủng trên bò là Giardia duodenalis genotype/asemblage E, subtype E3 và E11, các chủng trên chó là Giardia duodenalis genotype/asemblage C và D.

- Đã xác định các yếu tố nguy cơ lây nhiễm và khả năng truyền lây từ động vật sang người của các chủng phân lập được.

Đây là lần đầu tiên đơn bào Giardia được nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống ở vật nuôi tại một số tỉnh ở miền Trung Việt Nam. Kết quả nghiên cứu về tình hình nhiễm, các yếu tố nguy cơ và đặc điểm di truyền của các chủng phân lập sẽ góp phần nâng cao hiểu biết về Giardia duodenalis ký sinh ở vật nuôi ở Việt Nam.


* Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 14913/2017) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Nguồn: Cục Thông tin KH&CN quốc gia

Lượt xem: 272

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)