Thứ ba, 02/03/2021 10:15 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam, mã số: KX 01.50/16-20

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam

1.2. Mã số: KX 01.50/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 3.300 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.300 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4. Thời gian thực hiện: 21 tháng, từ tháng 6/2019 đến tháng 2/2021 (thời gian gia hạn đề tài là 03 tháng).

1.5. Tổ chức chủ trì: Tạp chí Cộng sản.

1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Nguyễn Chí Hiếu

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên
 

Chức danh
khoa học

Tổ chức công tác hiện nay

1

PGS, TS. Nguyễn Chí Hiếu

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Tạp chí Cộng sản

2

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Tạp chí Cộng sản

3

TS. Lê Hải

Tiến sĩ

Tạp chí Cộng sản

4

PGS, TS. Vũ Văn Hà

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Tạp chí Cộng sản

5

PGS, TS. Nguyễn Vũ Hoàng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Tạp chí Cộng sản

6

TS. Bùi Sỹ Lợi

Tiến sĩ

Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội

7

TS. Phan Tùng Mậu

Tiến sĩ

Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam

8

PGS, TS. Ngô Tuấn Nghĩa

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

9

PGS, TS. Bùi Tất Thắng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10

PGS, TS. Phạm Minh Tuấn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Học viện Chính trị khu vực II

11

PGS, TS. Nguyễn An Hà

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

12

PGS, TS. Nguyễn Đức Chiện

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

13

TS. Hoàng Đình Minh

Tiến sĩ

Học viện Chính trị khu vực I

14

TS. Bùi Văn Tuấn

Tiến sĩ

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội

15

ThS. Trần Minh Đức

Thạc sĩ

Học viện Chính trị khu vực I

16

ThS. Kim Ngọc Đàm

Thạc sĩ

Tạp chí Cộng sản

17

GS, TS. Lê Ngọc Hùng

Giáo sư, Tiến sĩ

Đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội

18

PGS, TS. Phạm Ngọc Thanh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội

19

PGS, TS. Đỗ Minh Hợp

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

20

PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

21

PGS, TS. Nguyễn Duy Lợi

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

22

ThS. Nguyễn Thị Linh

Thạc sĩ

Học viên cao học

23

ThS. Nguyễn Tiến Hiệp

Thạc sĩ

Học viên cao học

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:         

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Thông tin kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KX 01.50/16-20

Báo cáo kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KX 01.50/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 241

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)