Thứ sáu, 26/02/2021 15:20 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới trong sàng lọc bệnh Parkinson có yếu tố di truyền”, mã số: KC.10.40/16-20

Tổng kinh phí: 5.690 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    5.690 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                                     0 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2020;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm KH&CN VN;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Đăng Tôn;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

Số

TT

Họ và tên, học hàm, học vị

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Đăng Tôn, TS

Chủ nhiệm đề tài

Viện Nghiên cứu hệ gen

2

Nguyễn Hải Hà, TS

Thư ký đề tài

Viện Nghiên cứu hệ gen

3

Vũ Phương Nhung, ThS, NCS

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu hệ gen

4

Nguyễn Thùy Dương, TS

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu hệ gen

5

Trần Thị Bích Ngọc, ThS

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu hệ gen

6

Ma Thị Huyền Thương, ThS

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu hệ gen

7

Nguyễn Thị Thanh Hoa, KS

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu hệ gen

8

Nguyễn Duy Bắc, PGS. TS

Thành viên chính

Học viện Quân Y

9

Lê Thị Kim Dung, TS

Thành viên chính

Học viện Quân Y

10

Nguyễn Minh Hải, TS

Thành viên chính

Học viện Quân Y

11

Nhữ Đình Sơn, PGS. TS

Thành viên chính

Bệnh viện Quân y 103

12

Hoàng Thị Dung, ThS

Thành viên chính

Bệnh viện Quân y 103

13

Nguyễn Đức Thuận, TS

Thành viên chính

Bệnh viện Quân y 103

14

Nguyễn Trọng Hưng, PGS. TS.

Thành viên chính

Bệnh viện Lão khoa Trung ương

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 3/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.10.40/16-20 (.pdf)

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.10.40/16-20 (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 323

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)