Thứ năm, 25/02/2021 16:45 GMT+7

Về việc thống kê số liệu cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo tại Học viện Hành chính Quốc gia

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ                                        

Vụ Tổ chức cán bộ được Lãnh đạo Bộ giao xử lý Công văn số 180/HCQG-QLBD ngày 22/02/2021 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc thống kê số liệu cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo tại Học viện Hành chính Quốc gia. Để có số liệu tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng đề nghị các đơn vị thống kê số liệu cán bộ, công chức, viên chức đã được đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia hiện đang làm việc tại đơn vị.

(Công văn của Học viện Hành chính Quốc gia gửi kèm theo)

Biểu mẫu thống kê (theo mẫu) của các đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 03/3/2021 để triển khai các công việc tiếp theo.

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị./.

 

Tệp đính kèm:

- Công văn số 55/TCCB ngày 25/2/2021

- Công văn số 180/HCQG-QLBD ngày 22/02/2021

 

 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 909

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)