Thứ bảy, 23/01/2021 13:56 GMT+7

“Niềm tin xã hội trước thách thức của phát triển và hội nhập ở vùng Trung Bộ”

Ngày 20/1, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, đề tài khoa học cấp quốc gia: “Niềm tin xã hội trước thách thức của phát triển và hội nhập ở vùng Trung Bộ”, mã số: KX.01.42/16-20, do PGS, TS Đoàn Triệu Long, Học viện Chính trị khu vực III làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu.
 

Đề tài thuộc Chương trình cấp Nhà nước: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, mã số KX.01/16-20.

PGS, TS Đoàn Triệu Long, Học viện Chính trị khu vực III, chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng.

Báo cáo tại Hội nghị nghiệm thu, PGS, TS Đoàn Triệu Long - Chủ nhiệm đề tài đã khái quát quá trình tổ chức, triển khai nghiên cứu đề tài. Cụ thể, đề tài được thực hiện với mục tiêu làm sáng tỏ thực trạng niềm tin xã hội trước thách thức của phát triển và hội nhập ở vùng Trung Bộ. Từ đó, dự báo các xu hướng biến đổi cũng như đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm củng cố và phát triển niềm tin cho khu vực Trung Bộ trong những giai đoạn tiếp theo.

Qua đó, kết quả của đề tài mang lại nhiều ý nghĩa khoa học và thực tiễn, góp phần sáng tỏ cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của niềm tin xã hội trên nhiều mặt của đời sống xã hội; cung cấp cứ liệu làm rõ thực trạng biến đổi niềm tin xã hội ở vùng Trung Bộ thời gian qua; đã phác họa một “bức tranh thực chứng” về niềm tin xã hội vùng Trung Bộ trước thách thức của phát triển và hội nhập;…

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả đề tài đạt được và cho rằng đây là đề tài về niềm tin đầu tiên được đặt hàng ở cấp Nhà nước, là một vấn đề rất khó, song Ban Chủ nhiệm đề tài đã giải quyết tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Các thành viên Hội đồng cho rằng, việc nghiên cứu đề tài là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong việc tạo niềm tin xã hội trước thách thức của phát triển và hội nhập ở vùng Trung Bộ, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo GS. TS Đặng Cảnh Khanh – thành viên phản biện của Hội đồng nghiệm thu, Đề tài được chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc, có hàm lượng thông tin phong phú, nhiều số liệu, quan điểm khoa học có điểm mới và có tính phát hiện, tác giả đã đưa ra được cấu trúc của niềm tin xã hội khá rõ ràng, cụ thể, nhấn mạnh đến các nhân tố ảnh hưởng đến niềm tin xã hội, đặc biệt là những nhân tố được phân tích từ khía cạnh cá nhân, gia đình đến các nhóm xã hội, tổ chức cộng đồng,… GS. TS Đặng Cảnh Khanh nhấn mạnh, đây là một đề tài có tính tham khảo rất cao.

Kết luận tại Hội nghị nghiệm thu, Hội đồng đánh giá cao những cố gắng, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học của Ban Chủ nhiệm. Đồng thời, đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện báo cáo tổng luận đề tài.

Hội đồng thống nhất cao đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia: “Niềm tin xã hội trước thách thức của phát triển và hội nhập ở vùng Trung Bộ” đạt loại xuất sắc.

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 210

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)