Thứ tư, 06/01/2021 17:03 GMT+7

Nghiệm thu Dự án KH&CN cấp Tỉnh: “Phát triển một số giống cam, bưởi chất lượng cao tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 31/12/2020, Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh Dự án: “Phát triển một số giống cam, bưởi chất lượng cao tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn” do Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng chủ trì thực hiện từ năm 2017-2020. Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn làm Chủ tịch Hội đồng và chủ trì cuộc họp.

Dự án “Phát triển một số giống cam, bưởi chất lượng cao tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn” được thực hiện với mục tiêu: đánh giá thực trạng sản xuất cây có múi (cam, bưởi) trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Lựa chọn giống cam, bưởi chất lượng cao phù hợp để phát triển trên địa bàn huyện Bắc Sơn đồng thời hoàn thiện quy trình canh tác phù hợp với điều kiện sản xuất ở địa phương, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Sơn nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Thay mặt nhóm thực hiện Dự án, PGS.TS. Lê Tất Khương, đã báo cáo tóm tắt quá trình triển khai và các kết quả đạt được của Dự án, cụ thể như sau:

- Đánh giá được thực trạng sản xuất cây ăn quả có múi (cam, bưởi) trên địa bàn huyện Bắc Sơn, từ đó đề xuất giải pháp phát triển một số giống cam, bưởi chất lượng cao, phù hợp với điều kiện của huyện.

- Xác định được 02 giống cam, 02 giống bưởi có khả năng sinh trưởng khỏe, năng suất cao và ổn định, chất lượng tốt có thể đưa vào cơ cấu giống cây ăn quả phục vụ cho sản xuất trên địa bàn huyện.

- Hoàn thiện 02 quy trình kỹ thuật thâm canh tổng hợp cây cam và cây bưởi phù hợp với điều kiện huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Xây dựng 03 mô hình:

  • Mô hình vườn tập đoàn giống gốc. (0,1 ha cam, gồm 03 giống; 0,1 ha bưởi, gồm 03 giống)
  • Mô hình trồng mới thâm canh cây cam, bưởi (02 ha cam, 02 ha bưởi)
  • Mô hình thâm canh cam, bưởi ở thời kì kinh doanh (01 ha cam, 01 ha bưởi).

Sau 3 năm triển khai, Dự án đã hoàn thành mục tiêu, nội dung nghiên cứu và chuyển giao vào thực tiễn sản xuất những tiến bộ kỹ thuật mới phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần làm thay đổi nhận thức của nông dân sản xuất cam, bưởi trên địa bàn huyện Bắc Sơn về: sử dụng giống cam, bưởi, ứng dụng khoa học kĩ thuật trong sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp.

Dự án góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, từng bước tạo mối liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, khắc phục hiện tượng được mùa mất giá, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Thay mặt cho Hội đồng KH&CN tỉnh, bà Nguyễn Thị Hà đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án. Dự án đã có đóng góp nhất định và ý nghĩa trong việc khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển cây ăn quả có múi tại huyện Bắc Sơn nói riêng và Lạng Sơn nói chung. Kết quả của Dự án, đặc biệt là giống và quy trình, tiến bộ kĩ thuật góp phần hiện thực hóa đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, góp phần tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Hội đồng đã bỏ phiếu đồng ý Dự án đạt yêu cầu và chỉnh sửa một số nội dung theo yêu cầu của Hội đồng./.

Nguồn: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Lượt xem: 990

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)