Thứ năm, 03/12/2020 23:01 GMT+7

Hội nghị chuyên đề “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tin, bài không chính thống trên các phương tiện truyền thông và một số giải pháp trong tình hình hiện nay”

Ngày 02/12/2020, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia (Văn phòng Chương trình quốc gia) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tin, bài không chính thống trên các phương tiện truyền thông và một số giải pháp trong tình hình hiện nay” với sự tham dự của 80 đại biểu đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN, các đơn vị khối cơ quan Văn phòng Bộ, các đơn vị khối thi đua Văn phòng - Viện và tập thể viên chức, người lao động Văn phòng Chương trình quốc gia. Đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã dự và trao đổi chuyên đề.


Toàn cảnh Hội nghị

 

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó, Nghị quyết 35 quán triệt quan điểm: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên mà trước hết là người đứng đầu.

Quán triệt quan điểm của Nghị quyết 35, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tin, bài không chính thống trên các phương tiện truyền thông, internet và mạng xã hội, dự báo xu hướng và một số giải pháp trong tình hình hiện nay, cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng Chương trình quốc gia đã cụ thể hóa, tổ chức Hội nghị chuyên đề.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Thành Long, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia cho biết: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cấp ủy và đảng viên, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, việc nhận biết, kiểm soát thông tin xấu, độc hại là việc làm vô cùng cần thiết để giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, giữ vững lập trường, tư tưởng, qua đó đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông. Hội nghị được tổ chức với mong muốn tạo nên một diễn đàn sinh hoạt chuyên đề bổ ích, thiết thực cho cán bộ, đảng viên Văn phòng Chương trình quốc gia và các đơn vị bạn.Đồng chí Đỗ Thành Long, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia phát biểu tại Hội nghịĐồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng
Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trao đổi chuyên đề tại Hội nghị
 

Trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã nêu các nội dung cơ bản liên quan đến chủ đề Hội nghị và chia sẻ các giải pháp tăng cường thông tin tích cực trên các kênh truyền thông, tạo sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên trước thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội; chủ động đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 345

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)