Chủ nhật, 08/11/2020 20:31 GMT+7

Bộ KH&CN tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020, ngày 06/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa và TTHC trên môi trường điện tử năm 2020.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Chánh Văn phòng Bộ; đại diện Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và các cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC, bộ phận một cửa và công nghệ thông tin.
 

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ, cải cách TTHC là một trong 6 nội dung trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Theo đó, nhiệm vụ kiểm soát TTHC là tiền đề quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng của TTHC trong các văn bản quy phạm pháp luật với mục tiêu chỉ ban hành những TTHC cần thiết, có lợi cho người dân, doanh nghiệp với chi phí tuân thủ TTHC thấp nhất.

Hội nghị tập huấn là dịp để Lãnh đạo, công chức/viên chức các đơn vị củng cố, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ kiểm soát TTHC, nhất là những nội dung, quy định mới được Chính phủ ban hành. Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã trình bày nhiều nội dung mới liên quan đến công tác kiểm soát TTHC của Bộ KH&CN; Giới thiệu về Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025; Tổng quan về Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Hướng dẫn rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ TTHC, lựa chọn TTHC để xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của Bộ; Tổ chức triển khai cơ chế một cửa theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP tại Bộ KH&CN; Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của Bộ và hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của Bộ; hướng dẫn rà soát, đánh giá TTHC và tính chi phí tuân thủ TTHC…
 

Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Chánh Văn phòng Bộ phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, về kết quả công tác kiểm soát TTHC giai đoạn 2016 – 2020, tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ là 334 TTHC, tăng 14% so với năm 2015 (287 TTHC), có 21 đơn vị thực hiện kiểm soát TTCH, 43 cán bộ đầu mối. Bộ đã thành lập, kiện toàn bộ phận một cửa của Bộ KH&CN tại 6 đầu mối, xây dựng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Sau khi rà soát, đánh giá TTHC đã cắt giảm, đơn giản hóa 70 TTHC, trong đó đơn giản hóa 47 TTHC và bãi bỏ 23 TTHC.

Liên quan đến việc rà soát, đánh giá TTHC, Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì, xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trình Bộ trưởng trước ngày 31/01 hàng năm; đánh giá chất lượng rà soát của các đơn vị; tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ TTHC và các quy định liên quan.

Các đơn vị chủ trì rà soát, đánh giá TTHC có trách nhiệm rà soát, đánh giá TTHC theo kế hoạch; tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá theo kế hoạch; tổng hợp, tiếp thu, giải trình phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC do UBND cấp tỉnh đề xuất (nếu có); dự thảo quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC, sáng kiến cải cách TTHC trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt.

Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC của quý, năm gửi Văn phòng Bộ chậm nhất ngày 20 của tháng cuối quý của kỳ báo cáo. Văn phòng Bộ tổng hợp nội dung, xây dựng báo cáo quý, năm gửi Văn phòng Chính phủ chậm nhất ngày 22 của tháng cuối quý của kỳ báo cáo.
 

Đại diện Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa và TTHC trên môi trường điện tử./.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 1022

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)