Thứ ba, 27/10/2020 11:27 GMT+7

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH- HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng (TĐKT) Trung ương về tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X, ngày 26/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Bộ. Đây là dịp để đánh giá tổng kết, kết quả phong trào thi đua, nhằm tôn vinh và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của Bộ. Đó là các điển hình tiên tiến được xây dựng trong các phong trào thi đua trên mọi mặt công tác của Bộ từ quản lý, điều hành đến nghiên cứu khoa học và lao động trực tiếp.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ngành; các đồng chí Lãnh đạo Bộ KH&CN; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; các cá nhân tiêu biểu; các điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 -2020.
 

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dự Đại hội
 

Nhiều kết quả đáng khích lệ

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Tùng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN cho biết: Giai đoạn 2016-2020, Bộ KH&CN đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TĐKT trong lĩnh vực KH&CNđược củng cố, hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thực hiện thống nhất, đồng bộ trong Bộ và trong lĩnh vực KH&CN. Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã phát động các phong trào thi đua, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ KH&CN. Đồng thời, Bộ KH&CNcũng tích cực hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động bằng các phong trào thi đua cụ thể như: “Đưa khoa học và công nghệ về nông thôn”; “Khoa học và công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp”. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 cũng được triển khai đồng bộ, lan tỏa tới toàn bộ các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ.

 

Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu khai mạc Đại hội
 

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2016 -2020 và phương hướng nhiệm vụ trong công tác TĐKT giai đoạn 2021-2025, đồng chí Phạm Công Tạc, Ủy viên ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Bộ cho biết: Bộ máy làm công tác TĐKT của Bộ được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Hội đồng TĐKT Bộ tiếp tục duy trì với 14 thành viên, do Bộ trưởng làm Chủ tịch Hội đồng, một đồng chí Thứ trưởng làm Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng để chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của Bộ.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, bám sát chủ đề thi đua do Thủ tướng phát động, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã phát động thi đua giai đoạn 2016-2018 với Chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Trí tuệ - Hiệu quả”; giai đoạn 2018-2020 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống”.
 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 tại Đại hội
 

Thông qua các phong trào thi đua; kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, Bộ KH&CN được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen các năm 2016, 2018 và 2019. Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất lần 2 nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ. Chủ tịch Nước đã trao tặng 70 Huân chương các loại gồm Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và 03 Huân chương Chiến công cho tập thể, cá nhân các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN. Thủ tướng Chính phủ đã phong tặng 05 Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, 19 lượt Cờ thi đua và 41 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân trực thuộc Bộ KH&CN. Bộ trưởng Bộ KH&CN đã quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ cho 60 lượt tập thể; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KH&CN cho 2.051 cá nhân và Bằng khen cho 1.805 lượt tập thể, cá nhân, trong đó có 08 tập thể và 12 cá nhân điển hình.
 

Phát động các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm

Bước sang giai đoạn 2021 - 2025, Bộ KH&CN tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ để các phong trào thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng: Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng của sự tiến bộ xã hội. Thực tiễn lịch sử thế giới cũng chứng minh, một đất nước muốn phát triển, sánh vai cùng các cường quốc năm châu phải từ sự phát triển của khoa học công nghệ. Điều này càng được khẳng định trong thế kỷ 21 - kỷ nguyên của khoa học công nghệ, trong đó kinh tế tri thức đóng vai trò quyết định cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc. Nhận thức rõ ý nghĩa đó, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và xác định: "Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, làm cho khoa học công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh". Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, ngành khoa học Việt Nam, các nhà khoa học, các nhà phát minh, sáng chế đã phát huy tinh thần yêu nước, tự hào và tự tôn dân tộc, đem hết tài năng, trí tuệ, thi đua nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng vào điều kiện thực tế của nước ta, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi hoàn toàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, và đạt được những thành tựu  to lớn trong 35 năm đổi mới.
 

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao kết quả triển khai công tác thi đua, khen thưởng của Bộ KH&CN: Bộ đã cơ bản hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về TĐKT và các giải thưởng về lĩnh vực khoa học và công nghệ; đã tích cực hưởng ứng 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của Bộ KH&CN; đặc biệt là những tấm gương điển hình tiên tiến, những cống hiến quan trọng của đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ trên mọi miền đất nước, đã góp phần quan trọng tạo nên thành công trong lĩnh vực KH&CN trong những năm qua.

Cũng trong buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các Quyết định khen thưởng của Nhà nước cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ; đồng chí Phó Chủ tịch nước và các đồng chí Lãnh đạo Bộ KH&CN đã trao các hình thức khen thưởng và các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân
 

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua – Khen thưởng Trung ương tặng Bộ Khoa học và Công nghệ bức ảnh Bác Hồ tại Đại hội
 

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua – Khen thưởng Trung ương tặng Huân chương Lao động cho các Tập thể tại Đại hội
 

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua – Khen thưởng Trung ương tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân tại Đại hội
 

Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng tặng Cờ thi đua cho các đơn vị tại Đại hội
 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân tại Đại hội
 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và Tập thể tại Đại hội
 

Đoàn kết, kỷ cương, Đổi mới sáng tạo, hiệu quả, là chủ đề thi đua được đồng chí Thứ trưởng Thường trực Trần Văn Tùng, thay mặt Bộ KH&CN phát động tại Đại hội cho giai đoạn 2021- 2025 và được tập trung những nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng.

2. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động bằng các phong trào thi đua cụ thể, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm cho công tác thi đua thực sự trở thành động lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ và của các đơn vị, bảo đảm thiết thực và hiệu quả; chú trọng hướng vào giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc trong các lĩnh vực công tác của Bộ.

4. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai.

 5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về TĐKT. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản về TĐKT, tạo hành lang pháp lý thống nhất trong Bộ Khoa học và Công nghệ nói riêng, lĩnh vực KH&CN nói chung.

Sau Đại hội ngày hôm nay, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Khối trưởng các Khối thi đua căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, đặc thù của khối thi đua để cụ thể hóa Chủ đề thi đua bằng các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KH&CN giai đoạn 2021-2025.


Một số hình ảnh tại Đại hội:
 

Ông Đàm Bạch Dương, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao trình bày tham luận: “Tăng cường năng lực tiếp cận CMCN lần thứ 4 tại Việt Nam” tại Đại hội
 

 TS. Nguyễn Phương, Phó Giám đốc Trung tâm ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KH&CN, Viện Ứng dụng công nghệ trình bày tham luận: “Thành công trong đổi mới, tìm kiếm, giải mã công nghệ cao áp dụng vào sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội” tại Đại hội
 

 Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) trình bày tham luận: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ” tại Đại hội
 

TS. Nguyễn Minh Hiệp, Trung tâm Công nghệ bức xạ, Viện Nghiên cứu hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trình bày tham luận: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ và công nghệ nano trong lĩnh vực nông nghiệp và y dược” tại Đại hội
 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc tặng hoa các cá nhân báo cáo điển hình tại Đại hội

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN; Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lượt xem: 4606

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)