Thứ tư, 23/09/2020 15:54 GMT+7

Báo cáo nhiệm vụ KH&CN quốc gia: “Cơ sở khoa học và giải pháp chính sách đột phá phát triển kinh tế biển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam”, Mã số KC.09.26/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:                                 

“Cơ sở khoa học và giải pháp chính sách đột phá phát triển kinh tế biển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam”, Mã số KC.09.26/16-20

Thuộc:

- Chương trình: Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, Mã số KC.09/16-20

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xác lập được cơ sở khoa học cho hoạch định chính sách đột phá phát triển kinh tế biển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm;

- Đánh giá được hệ thống chính sách phát triển, những bất cập, rào cản (nút thắt) của các cơ chế, chính sách đối với phát triển kinh tế biển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm;

- Đề xuất chính sách đột phá phát triển kinh tế biển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm. Nghiên cứu trường hợp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hoàng Ngọc Phong

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Chính sách và Phát triển

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                            4.000 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:               4.000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                              0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Từ 04/9/2018

Kết thúc: 04/8/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Hoàng Ngọc Phong

Chủ nhiệm đề tài

Học viện Chính sách và phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

TS. Nguyễn Công Mỹ

Thư ký đề tài

Học viện Chính sách và phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

PGS.TS. Đào Văn Hùng

Thành viên chính

Học viện Chính sách và phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

5

TS. Trần Hồng Quang

Thành viên chính

Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6

TS. Cao Ngọc Lân

Thành viên chính

Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

7

TS. Nguyễn Thu Nhung

Thành viên chính

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

8

ThS. Võ Xuân Hoài

Thành viên chính

Học viện Chính sách và phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

9

ThS. Bùi Thị Thanh Hoa

Thành viên

Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10

ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh

Thành viên

Học viện Chính sách và phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

- Báo cáo tự đánh giá đề tài (.pdf)

- Báo cáo tự đánh giá đề tài (.doc)

Nguồn: Vụ Kế hoạch- Tài chính

Lượt xem: 2024

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)