Thứ tư, 23/09/2020 10:54 GMT+7

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị kiểm tra thấm lỏng bằng kỹ thuật bồn bể

Năm 2017, nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Đánh giá không phá hủy do ông Nguyễn Văn Duy làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị kiểm tra thấm lỏng bằng kỹ thuật bồn bể”.

Đề tài nhằm mục tiêu thiết kế - chế tạo thử nghiệm hệ thống thiết bị kiểm tra thấm lỏng dạng bồn bể, kiểm tra thấm lỏng áp dụng cho các đối tượng mối hàn, rèn phục vụ công tác đào tạo tại Trung tâm Đánh giá không phá hủy.

Các sản phẩm của đề tài bao gồm:

- Hệ thiết bị kiểm tra thấm lỏng dạng bồn bể có đầy đủ các khoang trạm có thể sử dụng cho lĩnh vực đào tạo với các thông số đáp ứng theo tiêu chuẩn ASTM E1209

- Bản vẽ thiết kế Hệ thiết bị kiểm tra thấm lỏng bằng kỹ thuật bồn bể

- Hướng dẫn sử dụng Hệ thiết bị Kiểm tra thấm lỏng bằng kỹ thuật bồn bể cùng các biểu mẫu cần thiết phục vụ cho việc thử nghiệm

- Quy trình kiểm tra thấm lỏng bằng kỹ thuật bồn bể sử dụng chất thấm loại huỳnh quang, phương pháp loại bỏ chất thấm dư bằng rửa nước, sử dụng chất hiện khô.

- Báo cáo thử nghiệm trên các mẫu kiểm tra thấm lỏng chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Hệ thiết bị cùng với hướng dẫn sử dụng và quy trình kiểm tra đã được ứng dụng vào trong chương trình đào tạo thấm lỏng cho một số khách hàng như: Công ty ABB Việt Nam, Công ty Thành Long, Công ty Hưng Thịnh, Công ty COMA đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía học viên.

Việc hoàn thành đề tài này và đưa vào áp dụng trong đào tạo sẽ đáp ứng đúng hướng và kịp thời cho các yêu cầu kiểm tra không phá hủy trong bảo dưỡng, vận hành tại các cơ sở công nghiệp, cả về mục tiêu chế tạo thiết bị trong nước cũng như hoàn thiện các chương trình đào tạo nhân lực có liên quan.


*Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 14889/2017) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Nguồn: Cục Thông tin KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1470

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)