Thứ ba, 08/09/2020 09:27 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu chế tạo cảm biến nano và hệ thiết bị giám sát các chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt theo Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN02: 2009/BYT, Mã số: ĐTĐL.CN - 15/17

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo cảm biến nano và hệ thiết bị giám sát các chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt theo Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN02: 2009/BYT

- Mã số: ĐTĐL.CN - 15/17

- Kinh phí: 4.990 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: 36 tháng Từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2020) và được gian hạn 6 tháng (đến tháng 11/2020) theo Quyết định số 1300/QĐ-BKHCN ngày 18/05/2020.

- Tổ chức chủ trì: Viện Công nghệ Nano - ĐHQG TP. HCM

- Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Đặng Mậu Chiến

- Các thành viên tham gia chính:

TT

Họ và tên,

học hàm học vị

Tổ chức công tác

1

GS. TS Đặng Mậu Chiến

Viện Công nghệ Nano - ĐHQG TP. HCM

2

TSKH Robert Baptist

CEA-LETI - MINATEC, Cộng Hòa Pháp

3

ThS Tô Diễn Thiện

Viện Công nghệ Nano - ĐHQG TP. HCM

4

TS Đoàn Đức Chánh Tín

Viện Công nghệ Nano - ĐHQG TP. HCM

5

TS Đặng Thị Mỹ Dung

Viện Công nghệ Nano - ĐHQG TP. HCM

6

PGS. TS Phan Bách Thắng

Khoa Khoa học Vật liệu, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQG TP. HCM, hiện nay cá nhân công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu cấu trúc Nano và Phân tử (INOMAR) - ĐHQG TP. HCM

7

TS Nguyễn Thọ

Phòng Địa lý môi trường và KT-XH - Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

8

ThS.NCS Trịnh Dũng Chinh

Viện Công nghệ Nano - ĐHQG TP. HCM

9

ThS Lê Duy Đảm

Viện Công nghệ Nano - ĐHQG TP. HCM

10

ThS Huỳnh Minh Tiến

Viện Công nghệ Nano - ĐHQG TP. HCM

11

KS Nguyễn Văn Trường

Viện Công nghệ Nano - ĐHQG TP. HCM

12

CN Nguyễn Duy Linh

Viện Công nghệ Nano - ĐHQG TP. HCM

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Giữa tháng 09 năm 2020, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong Tệp đính kèm)

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 1779

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)