Thứ ba, 08/09/2020 09:15 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã tại khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau, Mã số: ĐTĐL.CN.26/17

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã tại khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau

- Mã số: ĐTĐL.CN.26/17

- Kinh phí: 5.859 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 9 năm 2020

- Tổ chức chủ trì: Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Minh Đức

- Các thành viên tham gia chính:

  1. ThS. Nguyễn Minh Đức
  2. ThS. Nguyễn Thị My
  3. PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy
  4. PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng
  5. TS. Ngô Xuân Nam
  6. ThS. Nguyễn Thúy Hiền
  7. PGS.TS. Đoàn Hương Mai
  8. PGS.TS. Mai Sỹ Tuấn
  9. TS. Nguyễn Hồng Trường
  10. KS. Dương Như Quỳnh

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 10, năm 2020, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: chi tiết tại Tệp đính kèm

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 1296

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)