Thứ hai, 07/09/2020 15:16 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe chữa cháy cỡ nhỏ sử dụng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Việt Nam”, mã số ĐTĐLCN.09/18

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe chữa cháy cỡ nhỏ sử dụng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Việt Nam”, mã số ĐTĐLCN.09/18. Tổng kinh phí thực hiện: 5.900 triệu đồng (từ ngân sách SNKH); Thời gian thực hiện: 01/2018 – 7/2020; Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thiếu tướng, Tiến sỹ Đoàn Việt Mạnh; Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

  1.  

Đoàn Việt Mạnh

TS

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

  1.  

Bùi Quang Việt

KS

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

  1.  

Nguyễn Văn Bình

TS

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

  1.  

Phạm Tất Mạnh

KS

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

  1.  

Vũ Ngọc Tuấn

TS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

  1.  

Vũ Sơn Lâm

ThS

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

  1.  

Đoàn Tự Lập

ThS

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

  1.  

Phùng Mạnh Hùng

ThS

Trường Đại học PCCC

  1.  

Lê Quang Minh

KS

Công ty Cổ phần Cơ khí Ôtô 3/2

  1.  

Phí Hải Ngọc

KS

Công ty Cổ phần Cơ khí Ôtô 3/2

 

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 10/2020, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Chi tiết được đăng tải tại đây.

Nguồn: Vụ Công nghệ cao

Lượt xem: 1122

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)