Thứ hai, 17/08/2020 10:33 GMT+7

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam

Chiều ngày 11/8/2020, tại trụ sở Bộ KH&CN, đã diễn ra buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp quốc gia: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam”, mã số KX.01.16/16-20 do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam là cơ quan chủ trì, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương là Chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam”.
 

Hội đồng đã nghe Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện Đề tài, báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài. Chủ nhiệm đề tài cũng đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, nhấn mạnh những đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn của đề tài.

Các báo cáo của Đề tài cho rằng, Đề tài đã đi sâu vào việc hệ thống lại cơ sở thực tiễn sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam bao gồm nhận diện nguồn tài nguyên/tiềm năng của sức mạnh mềm văn hóa quốc gia và chỉ ra những thành tố có khả năng khai thác lợi thế, giảm thiểu thách thức của nước ta trong quá trình chuyển hóa thành sức mạnh mềm văn hóa quốc gia trong quan hệ quốc tế.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đạt được, Đề tài đã xác lập khung phân tích làm khuôn khổ cơ bản để khảo sát, đánh giá các kinh nghiệm quốc tế, đã hệ thống được các kinh nghiệm quốc tế ở cả phương diện thành công và thất bại để rút ra những bài học phù hợp với tình hình thực tiễn Việt Nam, từ đó tìm ra những gợi mở cần thiết đối với Việt Nam.

Đề tài cũng chỉ ra Việt Nam đang ở giai đoạn đầu tiên của lộ trình xây dựng sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam và hiện đang nỗ lực ở bước hình thành khung chính sách phát huy sức mạnh mềm văn hóa. Mặc dù đang ở giai đoạn đầu đầy khó khăn, thách thức nhưng về cơ bản Việt Nam đã có một số bước tiến đáng ghi nhận trong việc hấp dẫn, thu hút thế giới đến với Việt Nam thông qua du lịch văn hóa và từng bước định hình hình ảnh quốc gia, văn hóa, con người Việt Nam một cách tích cực trong quan hệ quốc tế.

Bên cạnh đó, Đề tài cũng chỉ ra được những giới hạn của sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, công nghiệp văn hóa vốn được xem là một trong kênh truyền dẫn chiến lược của nhiều nước về sức mạnh mềm văn hóa trong cạnh tranh quốc tế, thì ở Việt nam hiện nay đây lại là liên kết yếu trong chuỗi liên kết các kênh truyền dẫn của sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam. Từ đó, Đề tài đã đưa ra các dự báo có tính khả thi về bối cảnh quốc tế, trong nước và xu hướng phát triển của sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá Đề tài đạt loại Xuất sắc. Đề tài là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có nhiều điểm mới cả từ cách tiếp cận và nội dung khoa học. Đề tài đã cung cấp luận cứ khoa học giúp cho các cơ quan hoạch định chính sách có căn cứ để thực hiện các chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa như một mũi nhọn kinh tế, một kênh truyền dẫn phát huy hiệu quả sức mạnh mềm văn hóa. Các sản phẩm đều vượt trội so với đăng ký trong thuyết minh và hợp đồng nghiên cứu đã ký.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị Chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo; tăng thêm tính thực tiễn của Đề tài.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 2735

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)