Thứ hai, 02/03/2020 15:13 GMT+7

Đại hội Công đoàn Cục An toàn bức xạ và hạt nhân nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 26 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tổ chức Đại hội Công đoàn Cục ATBXHN nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phương châm của Đại hội lần này là “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, thiết thực”.

Toàn cảnh Đại hội.
 

Tham dự Đại hội có ông Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Quốc Thái, Phó Chánh Văn phòng Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Cục ATBXHN.

Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội bao gồm ông Phạm Xuân Linh – Chủ tịch Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn và ông Lại Tiến Thịnh – Phó Chủ tịch BCH Công đoàn.
 

Chủ tịch Công đoàn Phạm Xuân Linh đọc báo cáo tổng kết.
 

Thay mặt BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Công đoàn Phạm Xuân Linh đã đọc báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn, kết quả hoạt động công đoàn, kiểm điểm của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Chi bộ Cục ATBXHN, Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ; sự phối hợp và ủng hộ của Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị, các đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên công đoàn trong Cục, BCH Công đoàn CụcATBXHN đã cố gắng, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 về cơ bản đã đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu. Có thể kế đến các kết quả sau: Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong CBCCVCLĐ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; Hưởng ứng và tổ chức, ngày truyền thống của Cục 30/7, ngày khoa học công nghệ 18/5 và các hoạt động trào mừng các ngày lễ lớn, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong Cục; Thực hiện với chất lượng cao các nhiệm vụ chính trị của Cục ATBXHN như đã thông qua tại Hội nghị tổng kết của Cục năm 2014; Xây dựng và hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ của Cục; Tăng cường công tác quản lý CBCCVCLĐ đến kết quả cuối cùng và thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của CBCCVCLĐ gắn liền với chế độ ưu đãi, khen thưởng; Nghiên cứu đề xuất chế độ phụ cấp phù hợp cho cán bộ lao động hợp đồng để đảm bảo sự công bằng về quyền lợi giữa cán bộ lao động hợp đồng và cán bộ biên chế; Phấn đấu 100% công đoàn viên đạt danh hiệu từ lao động tiên tiến trở lên. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cũng đã được nghiêm túc nhìn nhận. Về phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cần bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết của cấp ủy Đảng; Nghị quyết, chỉ đạo của BCH, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ và của công đoàn cấp trên trực tiếp, trong đó chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đại hội đã trao đổi, thảo luận, góp ý cho báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới và đề xuất, kiến nghị về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thông qua kết quả bầu cử, BCH Công đoàn Cục ATBXHN nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí: Phạm Xuân Linh, Phó Chánh Thanh tra Cục; Lâm Thị Hà Mi, Phó Chánh Văn phòng Cục và Trần Thị Trang, Phó Giám đốc Trung tâm HTKT.
 

BCH Công đoàn Cục ATBXHN nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.
 

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu Công đoàn Cục ATBXHN đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí: Phạm Xuân Linh, Lâm Thị Hà Mi và Lại Tiến Thịnh.
 

Trao Giấy khen của Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ cho các công đoàn viên xuất sắc năm 2019.
 

Nhân dịp này, Đại hội đã công bố quyết định khen thưởng và trao Giấy khen của Công đoàn Bộ cho các công đoàn viên hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh và công đoàn viên nữ đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2019.
 

Ông Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch BCH Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu.
 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động Công đoàn của Cục nhiệm kỳ qua. Ông Đỗ Xuân Ngọc cũng mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Cục cần đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác phát triển đoàn viên công đoàn, giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, nâng cao công tác nữ công, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn. Phó Chủ tịch Đỗ Xuân Ngọc cũng chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào BCH Công đoàn Cục nhiệm kỳ mới và nhấn mạnh, ngay sau đây BCH mới cần xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lao động phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, tiếp tục đổi mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua./.

 

Nguồn: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Lượt xem: 1966

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)