Thứ ba, 11/02/2020 16:37 GMT+7

Báo cáo tổng hợp đầu tư từ ngân sách nhà nước cho hoạt động KH&CN

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố

 

Để có số liệu xây dựng báo cáo tình hình đầu tư, đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước chi cho hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) ở các tỉnh, thành phố giai đoạn 2015 - 2020, phục vụ việc xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách chi cho KH&CN năm 2021 và những năm tiếp theo, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố rà soát, tổng hợp và báo cáo tình hình phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước, kết quả huy động và sử dụng nguồn kinh phí ngoài ngân sách chi cho KH&CN tại địa phương theo các nội dung sau:

1- Báo cáo kết quả phân bổ, sử dụng ngân sách chi cho KH&CN ở địa phương giai đoạn 2015-2020, bao gồm:

- Số liệu nguồn kinh phí sự nghiệp chi cho KH&CN;

- Số liệu nguồn kinh phí đầu tư phát triển chi cho KH&CN.

- Đánh giá hiệu quả, kết quả nổi bật

Chi tiết tổng hợp theo biểu phụ lục 1 và phụ lục 2

2- Kết quả huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước cho KH&CN

- Đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp cho hoạt động đổi mới công nghệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

- Tình hình thành lập và kết quả hoạt động của quỹ phát triển KH&CN trong doanh nghiệp (cả doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước).

- Đánh giá, tổng hợp kết quả nổi bật

Chi tiết tổng hợp theo biểu phụ lục 3

3- Thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị đối với việc xây dựng kế hoạch, phân bổ, sử dụng kinh phí chi cho hoạt động khoa học và công nghệ ở địa phương

Báo cáo gửi Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/02/2020 theo địa chỉ: Vụ phát triển KH&CN địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội đồng thời gửi báo cáo theo địa chỉ email: bandiaphuong@most.gov.vn.

Tệp đính kèm:

Phụ lục kèm báo cáo.

 

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 3252

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)