Thứ hai, 06/01/2020 15:44 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng hội Địa chất Việt Nam

Ngày 06/01/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 26-2019/QĐ-TCNS ngày 31/12/2019 về việc giải thể Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ vật lý – địa chất.

Lý do giải thể: Hoạt động không hiệu quả từ năm 2018.

Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ vật lý – địa chất được thành lập theo Quyết định số 123/2005/QĐ-THĐC ngày 17/8/2005 của Tổng hội Địa chất Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1663 cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 30/01/2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Đề nghị các tổ chức nêu trên nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 302

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)