Thứ sáu, 03/01/2020 14:37 GMT+7

Thông báo Lịch thi công chức vòng 2

1. Thanh tra Bộ

- Thời gian: 8h 30, Thứ hai, ngày 06/01/2020.

- Địa điểm: Phòng 205, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Danh mục các văn bản nghiên cứu để chuẩn bị thi công chức vòng 2 tại Thanh tra Bộ:

- Luật Thanh tra và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật;

- Luật Tố cáo và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật;

- Khiếu nại và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật;

- Luật tiếp công dân và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật;

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật;

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật;

- Luật Đo lường và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật;

- Quyết định số 1104/QĐ-BKHCN ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ và các văn bản khác có liên quan.

2. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

- Thời gian: 8h 30, Thứ Ba, ngày 07/01/2020.

- Địa điểm: Trụ sở Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Tầng 14, Bộ Khoa học và Công nghệ 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Cục Năng lượng nguyên tử

- Thời gian: 14h 00, Thứ Ba, ngày 07/01/2020.

- Địa điểm: Phòng 205, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thời gian: 8h 00, Thứ Tư, ngày 08/01/2020.

- Địa điểm: Phòng 101, Trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

 5. Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia

- Thời gian: 8h 00, Thứ tư, ngày 08/01/2020

- Địa điểm: Phòng 205, Trụ sở 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

6. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- Thời gian: 8h 30, Thứ Tư, ngày 08/01/2020.

- Địa điểm: Phòng 205, Trụ sở 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7. Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

- Thời gian: 13h 30, Thứ Tư, ngày 08/01/2020.

- Địa điểm: Phòng 202, Trụ sở 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

8. Vụ Pháp chế

- Thời gian: 8h 30, Thứ Tư, ngày 08/01/2020.

- Địa điểm: Phòng 206, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

9. Cục Công tác phía Nam

- Thời gian: 8h 30, Thứ Năm, ngày 09/01/2020.

- Địa điểm: Tầng 4, Trụ sở Cục Công tác phía Nam, 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Văn phòng Bộ

- Thời gian: 8h 30, Thứ Bảy, ngày 11/01/2020.

- Địa điểm: Phòng 110, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

11. Cục Sở hữu trí tuệ

- Thời gian: 8h 30, Chủ nhật, ngày 12/01/2020.

-  Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 2 nhà A, Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn  Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

12. Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương

- Thời gian: 14h 00, Thứ sáu, ngày 10/01/2020.

- Địa điểm: Phòng 702, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

13. Vụ Kế hoạch-Tài chính

- Thời gian: 8h 30, Chủ nhật, ngày 12/01/2020.

- Địa điểm: Phòng 206, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 1123

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)