Thứ hai, 18/11/2019 21:29 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất than sinh học chất lượng cao và giấm gỗ sinh học từ nguyên liệu gỗ rừng trồng (bạch đàn và cây keo)”, mã số: ĐM.28.DN/17

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Thuộc: Chương trình Đổi mới Công nghệ Quốc gia đến năm 2020.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất than sinh học chất lượng cao phục vụ xuất khẩu (quy mô 60 lò, công suất 2000 tấn than sinh học chất lượng cao/năm);

- Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất giấm gỗ sinh học từ khí thải của quá trình sản xuất than sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững;

- Đánh giá hiệu quả của giấm gỗ đối với cây trồng (khả năng BVTV sinh học, kích thích tăng trưởng thực vật, làm lành các vết thương thực vật và cải tạo đất trồng).

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Võ Chí Hiếu

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định.

5. Tổng kinh phí theo hợp đồng: 36.300 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 11.782 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:     24.518 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 24 tháng, từ tháng 09 năm 2017 đến tháng 09 năm 2019 theo hợp đồng số 03/2017/HĐ-CTĐMCN, ngày 20/09/2019

Bắt đầu: 20/09/2017

Kết thúc: 20/09/2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Không

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Stt

Tên

Chức danh khoa học

Đơn vị công tác

1

KS. Võ Chí Hiếu

Chủ nhiệm dự án

Công ty cổ phần phân bón và DVTH Bình Định

2

CN. Võ Tuấn Toàn

Giám đốc cơ quan chủ trì

Công ty cổ phần phân bón và DVTH Bình Định

3

CN. Võ Tấn Toàn

Thư ký dự án

Công ty cổ phần phân bón và DVTH Bình Định

4

ThS. Trần Tiến Dũng

Thành viên chính dự án

Công ty cổ phần phân bón và DVTH Bình Định

5

CN. Lê Văn Thiện

Thành viên chính dự án

Công ty cổ phần phân bón và DVTH Bình Định

6

CN. Nguyễn Công Danh

Thành viên chính dự án

Công ty cổ phần phân bón và DVTH Bình Định

7

KS. Nguyễn Văn Phước

Thành viên chính dự án

Công ty cổ phần phân bón và DVTH Bình Định

8

Ths.Nguyễn Đình Tráng

Thành viên chính dự án

Viện Môi trường nông nghiệp Hà Nội

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: Tháng 12/2019.

Địa điểm:  Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại file đính kèm)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1228

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)