Thứ tư, 13/11/2019 08:20 GMT+7

Quyết định Khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ năm 2019

Thủ tướng Chính phủ đã có các Quyết định khen thưởng:

I. Quyết định số 675/QĐ-TTg ngày 03/6/2019 và số 1490/QĐ-TTg ngày 29/10/2019 về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 06 tập thể:

1. Trung tâm Công nghệ thông tin

2. Viện Nghiên cứu hạt nhân, Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính

5. Văn phòng Công nhận Chất lượng

6. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

II. Quyết định số 1301/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 về việc tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 02 cá nhân:

1. Ông Lê Tất Khương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển vùng

2. Ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

III. Quyết định số 674/QĐ-TTg ngày 03/6/2019; số 820/QĐ-TTg ngày 03/7/2019 và số 1489/QĐ-TTg ngày 29/10/2019 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 10 cá nhân:

1. Ông Phạm Công Hoạt, Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

2. Bà Phạm Hương Sơn, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ

3. Ông Kim Đức Thụ, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

4. Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

5. Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

6. Ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

7. Ông Nguyễn Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ

8. Bà Đỗ Quỳnh Hoa, Giám đốc Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

9. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ

10. Bà Trần Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng Phòng Đào tạo - Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ

11. Ông Lê Ngọc Việt, Trưởng phòng phòng Quản lý đầu tư xây dựng, Văn phòng Bộ

Nguồn: Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lượt xem: 3713

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)