Thứ hai, 09/09/2019 09:57 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ chế tạo phụ gia ZSM-5 từ các nguồn nguyên liệu trong nước dùng để tăng hiệu suất propylen của phân xưởng RFCC”, mã số KC.02.03/16-20

Tổng kinh phí thực hiện: 5.560 triệu đồng (từ ngân sách SNKH);

Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2019;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Dầu khí Việt Nam

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đặng Thanh Tùng

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

 Đặng Thanh Tùng

Tiến sĩ

Viện Dầu khí VN

2

Ngô Thuý Phượng

Thạc sĩ

Viện Dầu khí VN

3

Lê Phúc Nguyên

Tiến sĩ

Viện Dầu khí VN

4

Võ Nguyễn Xuân Phương

Tiến sĩ

Viện Dầu khí VN

5

 Nguyễn Thanh Sang

Cử nhân

Viện Dầu khí VN

6

Phạm Thị Hải Yến

Thạc sĩ

Viện Dầu khí VN

7

 Nguyễn Mạnh Huấn

Tiến sĩ

Viện Dầu khí VN

8

 Nguyễn Anh Đức

Tiến sĩ

Viện Dầu khí VN

9

 Vũ Xuân Hoàn

Tiến sĩ

Viện Dầu khí VN

10

Đặng Ngọc Đình Điệp

Kỹ sư

Công ty CP Lọc hoá dầu Bình Sơn

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 10/2019, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 955

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)