Thứ tư, 04/09/2019 16:20 GMT+7

Về việc thông báo học bổng IDS niên khóa 2020-2022

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ                                   

Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2020- 2022. Thời hạn nộp hồ sơ trước 17h00 ngày 29/10/2019.

Thông tin về Chương trình học bổng JDS; Đối tượng và điều kiện dự tuyển; Các tiêu chí tuyển chọn; Hồ sơ và quy trình đăng ký; Chế độ học bổng; Dự kiến tiến độ tuyển sinh; Lịch hội thảo học bổng JDS được đăng tại trang web của Cục Hợp tác quốc tế, mục các học bổng ngoài ngân sách.

Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị đơn vị thông báo rộng rãi thông tin về các Chương trình học bổng nêu trên tới công chức, viên chức của đơn vị và xem xét, cử ứng viên phù hợp tham gia dự tuyển./.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 335/TCCB ngày 4/9/2019

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 1810

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)