Thứ ba, 27/08/2019 15:19 GMT+7

Về việc tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Thực hiện Điểm b Khoản 5 Điều 17 Quy chế Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1394/QĐ-BKHCN ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng, Văn phòng Bộ đề nghị Quý đơn vị tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019, các nội dung chi tiết xin mời xem tại các tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:
- Công văn số 352/VP-KSTTHC ngày 26/8/2019
- Các Phụ lục

Nguồn: Văn phòng Bộ

Lượt xem: 1652

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)