Thứ hai, 26/08/2019 16:25 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu phát triển và làm chủ công nghệ sản xuất qui mô công nghiệp một số chế phẩm Vi sinh, Enzym và Protein”, Mã số: CNC.02.DAPT/13

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển và làm chủ công nghệ sản xuất qui mô công nghiệp một số chế phẩm Vi sinh, Enzym và Protein.

2. Mã số: CNC.02.DAPT/13.
Thuộc: Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ds. Nguyễn Xuân Hoàng.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế (IMC).

5. Tổng kinh phí thực hiện: 184.182.000.000 đồng.        
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 26.125.000.000 đồng.
Kinh phí từ nguồn khác: 158.057.000.000 đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 72 tháng
Bắt đầu: tháng 10 năm 2013
Kết thúc: tháng 9 năm 2019.

II. Thời gian địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
-    Thời gian: tháng 9/2019.
-    Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:
(Chi tiết Báo cáo kết quả tự đánh giá tại tệp đính kèm)
 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1963

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)