Thứ tư, 21/08/2019 16:37 GMT+7

Về việc thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 tại Học viện Chính trị khu vực I

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ                                        

Học viện Chính trị khu vực I thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019. Các chuyên ngành đào tạo: Quản lý kinh tế, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Triết học. Hình thức đào tạo chính quy, thời gian 24 tháng.

(Thông báo của Học viện Chính trị khu vực I gửi kèm theo Công văn)

Vụ Tổ chức cán bộ thông báo để các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia dự tuyển./.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 316/TCCB ngày 20/8/2019

- Thông báo số 522-TB/HVCTKVI ngày 14/8/2019

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 2883

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)