Thứ ba, 16/07/2019 13:26 GMT+7

Thông báo kêu gọi đề xuất nghiên cứu chung thuộc Chương trình SEA-EU-JFS trong lĩnh vực “Quản lý tài nguyên nước tổng hợp” và “Các bệnh truyền nhiễm”

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo kêu gọi đề xuất hợp tác nghiên cứu thuộc Chương trình Tài trợ chung cho Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Đông Nam Á - Châu Âu (SEA-EU-JFS), cụ thể như sau:

1. Yêu cầu:

- Lĩnh vực: “Quản lý tài nguyên nước tổng hợp” và “Các bệnh truyền nhiễm”.

- Đối tác tham gia thực hiện: Mỗi đề xuất cần có sự tham gia thực hiện của ít nhất 3 đối tác, trong đó có 2 đối tác châu Âu và 1 đối tác Đông Nam Á hoặc ngược lại.

- Thời gian kêu gọi đề xuất: Từ tháng 07/2019 đến hết ngày 18/10/2019.

2. Thời gian hỗ trợ: Thời gian hỗ trợ thực hiện cho mỗi đề xuất tối đa không quá 03 năm, thời gian bắt đầu thực hiện nhiệm vụ: từ năm 2020.

3. Kinh phí thực hiện:

+ Phía Việt Nam: Bộ KH&CN hỗ trợ kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học dưới hình thức nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư;

+ Phía nước ngoài: Kinh phí do Cơ quan liên quan của đối tác tương ứng hỗ trợ thực hiện.

4. Hồ sơ đề xuất:

Hồ sơ đề xuất được coi là hợp lệ để đưa ra xem xét khi được nộp đầy đủ theo hướng dẫn. Đối tác nghiên cứu phía Việt Nam gửi Hồ sơ đến Bộ KH&CN, đối tác nghiên cứu phía nước ngoài gửi hồ sơ đến cơ quan cấp kinh phí tương ứng.

Hồ sơ đề xuất gửi Bộ KH&CN bao gồm:

- Công văn đề nghị của Lãnh đạo Bộ/Ngành/Địa phương chủ quản gửi Bộ KH&CN xem xét thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

- Đề cương đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư theo Mẫu 1, Thông tư số 12/2014/TTBKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ KH&CN quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư, có đủ chữ ký và dấu của các bên liên quan (bằng tiếng Việt, theo mẫu gửi kèm). Trong nội dung Đề cương thuyết minh, cần nêu rõ tên gọi của đề xuất (bằng Tiếng Anh và bằng Tiếng Việt); nội dung công việc do phía Việt Nam thực hiện và kết quả sản phẩm nghiên cứu dự kiến đạt được trong đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu để làm căn cứ xét duyệt theo quy định.

- Biên bản thỏa thuận giữa cơ quan chủ trì phía Việt Nam và đối tác nước ngoài về nội dung hợp tác, kế hoạch triển khai nhiệm vụ, các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, quản lý và sử dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có).

- Lý lịch chủ nhiệm đề xuất, chủ nhiệm đối tác và bản mô tả năng lực cơ quan chủ trì.

Hồ sơ đề xuất đề nghị gửi về Bộ KH&CN trước ngày 18/10/2019 theo địa chỉ: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

(Bản mềm hồ sơ đề xuất đề nghị gửi tới địa chỉ email: tqtrang@most.gov.vn theo quy cách: Tất cả các file hồ sơ đưa vào một tệp tin có tên chung: Tên Chủ nhiệm nhiệm vụ - Tên Cơ quan chủ trì (Chữ in hoa viết tắt).

Thông tin chi tiết về Chương trình SEA-EU-JFS xin xem tại website: https://www.sea-eu-jfs.eu/.

Tệp đính kèm:

Đề cương đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư

 

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế

Lượt xem: 910

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)