Thứ tư, 10/07/2019 16:55 GMT+7

Hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm Khối cơ quan Bộ

Ngày 09/7/2019 tại Hà Nội, Khối Thi đua cơ quan Bộ (bao gồm 16 đơn vị) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Khối.

Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm Khối Thi đua cơ quan Bộ.
 

Đồng chí Đàm Bạch Dương, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Khối trưởng Khối thi đua cơ quan Bộ (Khối) năm 2019 cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị trong Khối đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện các cam kết trong bản Giao ước thi đua mà các đơn vị trong Khối đã ký kết, đặc biệt đã tích cực thi đua để chào mừng 60 năm ngày thành lập ngành KH&CN (1959-2019) và các nội dung thi đua của phong trào “Đoàn kết-kỷ cương-phối hợp hiệu quả” để triển khai chủ đề thi đua “Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống”. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Khối cơ quan Bộ KH&CN đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực, thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tổ chức tốt công tác Đảng - Đoàn thể, đạt được nhiều thành tích trong công tác quản lý hoạt động KH&CN và những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, góp phần thể hiện vai trò và tầm quan trọng của KH&CN trong công cuộc xây dựng đất nước.

Các đơn vị trong Khối đã bám sát vào các tiêu chí thi đua để triển khai tại các đơn vị và đã đạt được một số kết quả cụ thể trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đổi mới và tăng cường hoạt động phối hợp giữa các đơn vị trong Khối; thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch được giao của đơn vị; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đặc biệt. công tác thi đua đã được chú trọng hơn gắn với việc triển khai các hoạt động của đơn vị cũng như các hoạt động của Khối.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối cho rằng: với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ cùng sự nỗ lực trong công tác của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị trong Khối, công tác thi đua, khen thưởng của Khối đã đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động. Các phong trào thi đua đã gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, hội nghị đã đề ra phương hướng công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2019 với phương châm để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối.

 

Nguồn: Vụ Công nghệ cao

Lượt xem: 1375

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)