Thứ năm, 20/06/2019 09:58 GMT+7

Sắp diễn ra Hội nghị giao ban KH&CN vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Trong hai ngày 20 và 21/6/2019, tại Thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra Hội nghị Khoa học và công nghệ (KH&CN) Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XV.

Trong khuôn khổ sự kiện, chiều ngày 20/6 sẽ diễn ra Hội nghị khoa học “KH&CN phục vụ phát triển kinh tế biển Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ” dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và Lãnh đạo Bộ KH&CN, Lãnh đạo UBND Thành phố Đà Nẵng. Nhiều vấn đề quan trọng sẽ được bàn luận tại Hội thảo như: thực trạng và triển vọng phát triển kinh tế biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; các vấn đề đặt ra với KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế biển; quy hoạch phát triển kinh tế biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; khoa học và công nghệ trong phát triển du lịch biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; kết quả nghiên cứu ứng dụng và đề xuất từ các Viện, trường phục vụ phát triển kinh tế biển;…

Đồng thời, Hội nghị khoa học KH&CN phục vụ phát triển dược liệu vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ” dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Bộ KH&CN và Lãnh đạo Bộ Y tế sẽ tập trung đánh giá về thực trạng và tiềm năng phát triển dược liệu (trên cơ sở chủ trương chính sách về phát triển dược liệu trong khu vực đã và đang triển khai thực hiện); trao đổi các vấn đề KH&CN đặt ra đối với phát triển dược liệu vùng Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung Bộ; các vấn đề cần quan tâm đối với địa phương, các Bộ, ngành; bàn về một số giải pháp, nhiệm vụ KH&CN cụ thể phục vụ cho phát triển dược liệu.

Cùng với đó, Hội nghị giao ban KH&CN vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhằm đánh giá kết quả hoạt động KH&CN của vùng giai đoạn 2017-2019, định hướng hoạt động KH&CN giai đoạn 2019-2021; Trao đổi kinh nghiệm hoạt động KH&CN của các địa phương; các vấn đề KH&CN có tính liên tỉnh, liên vùng. Các nội dung sẽ được tập trung trao đổi như ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sản xuất các sản phẩm theo chuỗi giá trị; hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương; xây dựng chính sách cho phát triển KH&CN địa phương;…

Song song với các sự kiện sẽ có các hoạt động hội thao giao lưu các tỉnh vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XV, Trưng bày giới thiệu các sản phẩm KH&CN của các địa phương trong vùng và các sản phẩm công nghệ của một số Viện, cơ quan nghiên cứu,...
 


Các vấn đề đặt ra với KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế biển sẽ được trao đổi, thảo luận tại sự kiện.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 2098

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)