Thứ ba, 07/05/2019 15:05 GMT+7

Thông tin về thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao

Dự án “Ứng dụng công nghệ vật liệu nano để sản xuất các sản phẩm: màng đa chức năng dùng trong ngành bao bì thực phẩm và dược phẩm; màng tiết kiệm năng lượng và màng quang điện tử” của Công ty Mylan Quang điện tử tại Khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao số 15/HĐUD ngày 05/5/2015.

Sau 3 năm hoạt động, ngày 18/3/2019 Công ty Cổ phần Mylan Quang điện tử gửi công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao với lý do hiện tại Công ty đang tập trung phát triển sản phẩm mới theo nhu cầu thị trường nên việc duy trì các tiêu chí quy định đối với hoạt động của Dự án ứng dụng công nghệ đã được cấp là không còn phù hợp với mục tiêu của Công ty.

Căn cứ vào Điều 3 của Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động và công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao của Công ty Cổ phần Mylan Quang điện tử, ngày 04/4/2019 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 754/QĐ-BKHCN về việc thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao số 15/HĐUD ngày 05/5/2015 của Công ty Mylan Quang điện tử.

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 3410

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)