Thứ tư, 24/04/2019 16:22 GMT+7

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu đổi mới công nghệ và thiết kế, chế tạo dây chuyền cross belt để nâng cao công suất và độ chính xác phân loại bưu kiện tự động”

Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu đổi mới công nghệ và thiết kế, chế tạo dây chuyền cross belt để nâng cao công suất và độ chính xác phân loại bưu kiện tự động”. Chi tiết danh mục nhiệm vụ trong Phụ lục kèm theo Quyết định số 905/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ  quốc gia, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận cầu Giấy, Hà Nội.

Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 18/6/2019, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 18/6/2019.

Trân trọng cảm ơn./.

Tệp đính kèm: Quyết định 905/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2019

Nguồn: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

Lượt xem: 2840

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)