Thứ sáu, 05/04/2019 17:11 GMT+7

Về việc cung cấp thông tin đề xuất, kiến nghị về việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI)

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Thế Duy tại Công văn số 5885-CV/BTGTW ngày 30/01/2019 về việc Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Vụ Công nghệ cao kính đề nghị Quý đơn vị cung cấp thông tin về đề xuất, kiến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian tới trong việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW (bản mềm Nghị quyết số 26/NQ-CP có thể tải về từ mục Thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN).

Nội dung đề xuất, kiến nghị đề nghị chuẩn bị theo đề cương báo cáo của Ban Tuyên giao Trung ương như sau:

- Với BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Với Quốc hội.

- Với với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Công văn phúc đáp xin gửi về Vụ Công nghệ cao trước ngày 19/4/2019 để tổng hợp, dự thảo Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Ban Tuyên giáo Trung ương. Chi tiết, đề nghị liên hệ Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, chuyên viên Vụ Công nghệ cao; Điện thoại: 0902.279.555; E-mail: ntmhien@most.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Tệp đính kèm: Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015

 

Nguồn: Vụ Công nghệ cao

Lượt xem: 3210

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)