Thứ năm, 04/04/2019 14:03 GMT+7

Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về Chính phủ điện tử

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Văn phòng Bộ được Lãnh đạo giao chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 17/NQ-CP). Thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng Bộ đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng dự thảo Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP (có dự thảo Kế hoạch và dự thảo Phụ lục các nhiệm vụ cụ thể kèm theo).

Để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Bộ ban hành, Văn phòng Bộ kính đề nghị Quý đơn vị có ý kiến góp ý đối với dự thảo các văn bản nêu trên (dự thảo Quyết định, Kế hoạch và Phụ lục kèm theo được đăng tải tại mục Thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ).

Ý kiến góp ý của Quý đơn vị đề nghị gửi về Văn phòng Bộ (qua Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, điện thoại: 024 355 606 28) trước ngày 10/4/2019 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành (bản điện tử xin gửi vào địa chỉ email: kstthc@most.gov.vn).

Văn phòng Bộ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị./.

Tệp đính kèm:

- Dự thảo Quyết định

- Dự thảo Kế hoạch

- Dự thảo Phụ lục kèm

 

Nguồn: Văn phòng Bộ

Lượt xem: 3630

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)