Thứ sáu, 05/04/2019 12:22 GMT+7

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019 (Quyết định số 664/QĐ-BKHCN ngày 26/3/2019)

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 3684

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)