Thứ ba, 22/01/2019 09:02 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết bị sản xuất muối sạch quy mô tối thiểu 50 ha phù hợp điều kiện sản xuất tại Bình Định và miền Trung”, mã số: ĐT01/16.DAKHCN-CNN

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết bị sản xuất muối sạch quy mô tối thiểu 50 ha phù hợp điều kiện sản xuất tại Bình Định và miền Trung”, mã số: ĐT01/16.DAKHCN-CNN.

Thuộc: Dự án KH&CN “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết bị sản xuất muối sạch, muối tinh và hình thành liên kết theo chuỗi giá trị giữa Công ty cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định với diêm dân tại tỉnh Bình Định”, mã số: 01/16-DAKHCN-CNN.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Có được quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất muối sạch, quy mô tối thiểu 50 ha phù hợp với điều kiện tỉnh Bình Định và miền Trung đảm bảo nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và giá trị thương phẩm của muối.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Th.S Trần Đình Khải

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định.

5. Tổng kinh phí thực hiện:                         8.100 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    6.100 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                      2.000 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 06 năm 2016

Kết thúc: tháng 05 năm 2018

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): gia hạn 06 tháng, đến hết tháng 11 năm 2018.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Đình Khải

Thạc sỹ

Bidiphar

2

Nguyễn Phi Hải

Thạc sỹ

Bidiphar

3

Nguyễn Thanh Giang

Đại học

Bidiphar

4

Nguyễn Tiến Trung

Tiến sỹ

Đại học Quy Nhơn

5

Nguyễn Thị Diệu Cẩm

Tiến sỹ

Đại học Quy Nhơn

6

Đinh Văn Trưởng

Cử nhân cơ khí

Bidiphar

7

Võ Thanh Phương

Kỹ sư hóa

Bidiphar

8

Nguyễn Thị Hoài Phương

Tiến sĩ

Viện Hóa học – Vật liệu

9

Hồ Văn Trương

Cử nhân kinh tế

Bidisalco

10

Đặng Văn Cương

Kỹ sư xây dựng

Ban QLDA thủy lợi

11

Nguyễn Văn Tú

Trung cấp cơ khí

Bidisalco

12

Lê Quang Phúc

Trung cấp cơ khí

Bidisalco

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm vụ

- Tháng 02/2019 tại Trụ sở Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (Chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành Kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1172

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)