Thứ ba, 22/01/2019 11:13 GMT+7

Thông báo “Chương trình Thanh niên xuất sắc quốc tế” của Trung Quốc

          Triên khai nội dung về hợp tác giao lưu nhà khoa học trẻ giữa Việt Nam – Trung Quốc đã được hai bên thống nhất tại Khóa họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 10, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đề xuất các nhà khoa học trẻ của Việt Nam đăng ký tham gia “Chương trình Thanh niên xuất sắc quốc tế (Chương trình)” của Trung Quốc, thông tin cụ thể như sau:

          1. Đơn vị thực hiện của phía Trung Quốc: Trung tâm giao lưu khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

          2. Nội dung chính của Chương trình

          Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc hỗ trợ kinh phí cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc, học giả, nghiên cứu viên của Việt Nam đến Trung Quốc cùng hợp tác nghiên cứu trong vòng 06 tháng hoặc 12 tháng

          3. Đối tượng tham gia Chương trình

          - Nhà khoa học đang làm việc chính thức tại các tổ chức nghiên cứu của Việt Nam (cơ quan nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp hoạt động về khoa học và công nghệ) với các công việc về nghiên cứu khoa học hoặc nghiên cứu chính sách khoa học công nghệ.

          - Có bằng học vị Tiến sĩ hoặc có trên 05 năm kinh nghiệm công tác nghiên cứu.

          - Độ tuổi từ 45 tuổi trở xuống.

          - Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Trung có thể trao đổi công việc.

          - Làm việc toàn bộ thời gian tại Trung Quốc.

          - Tuân thủ quy định và pháp luật của Trung Quốc.

          4. Thời gian đăng ký và xét duyệt

          - Bất cứ lúc nào đều có thể đăng ký qua trang web: http://tysp.cstec.org.cn

          - Thời gian phía Trung Quốc xét duyệt: tháng 1,4,7,10 hàng năm

          - Kết quả xét duyệt được đăng tải trên trang web http://tysp.cstec.org.cn

          5. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận nhà khoa học đến làm việc

          - Cung cấp các điều kiện công tác cần thiết.

          - Hỗ trợ nhà khoa học trong việc làm các thủ tục Visa, thẻ lưu trú, thẻ chuyên gia nước ngoài, bảo hiểm và các thủ tục có liên quan khác.

          - Hỗ trợ việc nghiệm thu công việc.

          - Hỗ trợ kinh phí gồm: thuê nhà, sinh hoạt phí, khám chữa bệnh và bảo hiểm. Tổng 12500 nhân dân tệ/tháng (tương đương 2000 USD).

          Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo để các nhà khoa học, học giả, nghiên cứu viên được biết. Nếu có nhu cầu tham gia Chương trình, đề nghị nhà khoa học đăng ký trực tiếp trên trang Web. Trong trường hợp nhà khoa học được phía Trung Quốc tiếp nhận, đề nghị thông báo chính thức cho Bộ Khoa học và Công nghệ được biết và phối hợp các công việc cần thiết.

          Ngoài ra, trong quá trình trao đổi, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất thêm hình thức giao lưu với thời gian ngắn hạn từ 01 tháng - 06 tháng. Nếu các nhà khoa học có nhu cầu được giao lưu trong khoảng thời gian ngắn hơn so với quy định của Chương trình, đề nghị trao đổi trực tiếp với Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ để hỗ trợ đàm phán với phía Bạn.

          Mọi thông tin chi tiết xin xem tại: http://tysp.cstec.org.cn và email: tysp@cstec.org.cn

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế

Lượt xem: 1683

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)