Thứ tư, 07/11/2018 14:48 GMT+7

Thông tin về Dự án KH&CN “Nghiên cứu công nghệ, thiết kế và chế tạo một số thiết bị chính cho Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 công suất 2 triệu tấn/năm”

1. Tên Dự án KH&CN

Nghiên cứu công nghệ, thiết kế và chế tạo một số thiết bị chính cho Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 công suất 2 triệu tấn/năm,

Hợp đồng số: 01/15-DAKHCN-CNN

2. Chủ nhiệm Dự án KH&CN: ThS. Bạch Đông Phong.

3. Tổ chức chủ trì Dự án KH&CN: Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ-Vimacomin.

4. Tổng kinh phí thực hiện: 110.997 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 38.557 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 72.440 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 31 tháng.

Bắt đầu:  Tháng 12 năm 2015.

Kết thúc: Tháng 6 năm 2018.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): không

7. Về hiệu quả của Dự án KH&CN:

7.1 Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

- Thực hiện thành công Dự án KH&CN, cơ khí ngành Than nói riêng và cơ khí Việt Nam nói chung sẽ làm chủ được việc thiết kế, chế tạo các thiết bị cơ khí phục vụ các nhà máy tuyển khoáng sản từ khâu thiết kế, chế tạo đến thử nghiệm và đưa sản phẩm ra thị trường góp phần giảm nhập khẩu công nghệ, tăng nội lực sản xuất cơ khí trong nước.

- Góp phần nâng cao năng lực tư vấn, nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị và công nghệ sản xuất cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu và cán bộ kỹ thuật của các đơn vị tham gia dự án.

- Nâng cao năng lực và khả năng hợp tác giữa cơ quan tư vấn, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cũng như các chủ đầu tư trong nước. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để tổng hợp năng lực của các nhà thầu trong nước, phát huy nội lực, tích lũy kinh nghiệm để ngày càng vững vàng hơn trong việc chủ động tham gia nhập khẩu các công trình tương tự, nhanh chóng đưa các sản phẩm sau nghiên cứu vào áp dụng thực tế sản xuất.

- Lần đầu tiên làm chủ thiết kế nhà máy sàng tuyển than công suất lớn được áp dụng xây dựng thành công tại Việt Nam.

7.2. Hiệu quả kinh tế

- Việc làm chủ từ khâu thiết kế, thi công xây dựng nhà máy sàng tuyển than công suất 2 triệu tấn/năm, chế tạo một số thiết bị quan trọng, lắp đặt, hiệu chỉnh và vận hành nhà máy, giá trị đầu tư nhà máy tuyển than Vàng danh 2 thấp hơn 200 tỷ đồng so với gia trị của nhà thầu quốc tế đã bỏ thầu.

- Hệ thống thiết bị nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 tiết kiện năng lượng điện hơn so với nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 1 đến 40%.

- Nhân lực vận hành nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 là 80 người, giảm rất nhiều so với nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 1 là 300 người do nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 có trung tâm giám sát, điều khiển có mức tự đônghj hóa cao;

- Giảm được gần 30% kinh phí sử dụng keo tụ dùng cho kể cô đặc dùng để thu hồi than có kích thước nhỏ thải ra sau sàng tuyển.

- Thu hồi được phần lớn than có kích thước nhỏ thải ra sau sàng tuyển đã làm tăng công suất nhà máy, giảm ô nhiễm môi trường, làm tăng độ an toàn của hồ chứa, giảm chi phí nước cấp cho nhà máy,

7.3. Hiệu quả xã hội

Việc làm chủ công nghệ sàng tuyển, thiết kế và chế tạo trong nước các thiết bị công nghệ chính sử dụng trong nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 là cơ sở để các nhà thầu trong nước đảm nhận tổng thầu EPC các công trình nhà máy sàng tuyển tương tự sẽ đầu tư trong tương lai, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động trong nước, đảm bảo an sinh xã hội, chủ động sản xuất, giảm nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ..

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành Kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1368

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)