Thứ tư, 07/11/2018 15:59 GMT+7

Về việc góp ý kiến dự thảo Quy chế đánh giá và phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ KH&CN.

Thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao trong năm 2018, Vụ Tổ chức cán bộ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Quy chế đánh giá và phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Quy chế) để trình Bộ trưởng ban hành thay thế Quy chế tại Quyết định số 3525/QĐ-BKHCN ngày 12/12/2017. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy chế trước khi trình Bộ trưởng ban hành, Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy chế nêu trên.

Văn bản góp ý của các đơn vị đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 14/11/2018; file điện tử gửi qua Email: nvhuu@most.gov.vn để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quy chế, báo cáo Bộ trưởng.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 382/TCCB ngày 06/11/2018

- Dự thảo Quy chế

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 1752

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)